صعود قله کول جنو

تمرین دراک جهت آمادگی صعود به قله کول جنو در تاریخ 9 مهر 1402 / سرپرست : صابر کشاورز

برنامه تمرین اختصاصی تیم صعود به قله فنی کول جنو در تاریخ 2 مهر 1402 / سرپرست : صابر کشاورز / مربی : ابوذر آسیابانی  

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام