صعود مستقل تفتان

مجری جلسه : خانم نازی یگانه جو ساعت جلسه :19:15 تا 21:15 شرح جلسه: 1- صحبت های آقای حمیدرضا صوفی در مورد برنامه ی تمرینی دراک 2- معرفی برنامه صعود بانوان استان ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام