صعود ۱۴ هشت هزار متری در مدت ۷ ماه

 «نیرمال پورجا» با پروژه «صعود ۱۴ قله مرتفع‌تر از ۸۰۰۰ متر در مدت ۷ ماه»؛ در مدت سه هفته موفق به صعود سه قله «آناپورنا»، «دائولاگیری» و «کانچن‌جونگا» ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام