صندوق پس انداز

عضویت صندوق پس انداز قرض الحسنه حداقل 120 هزار تومان می باشد . کسانی که مایل هستند می توانند مبلغ بیشتری جهت پس انداز واریز نمایند.

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام