عسلویه

تاریخ:11/3 لغایت 11/5 ساعت و مکان حرکت: 23میدان ابوالکلام و 23:30 قدوسی ابرنامه به صورت 2 روزه با سرپرستی جناب آقای بهروز پایداری اجرا خواهد شد. در این برنامه ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام