عمارت کلاه فرنگی

۱- صحبت های جناب آقای هادی آسیابانی در مورد مسئولیت جدید ایشان در سمت مدیریت داخلی باشگاه ۲- گزارش پیمایش خط الراس زرقان به سرپرستی جناب آقای پایداری و جناب ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام