تگ: فدراسیون جهانی کوهنوردی

پروتکل های پیشنهادی جهت اجرای برنامه های کوهنوردی در ایام پسا کرونا؛ اولین جلسه آنلاین فدراسیون جهانی کوهنوردی جهت تنظیم مقررات لازم جهت کوهنوردی در ...

با توجه به استقبال صورت گرفته در اجلاس فدراسیون جهانی کوهنوردی در سال ۲۰۱۸ نسبت به پیشنهاد فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری قزاقستان پیرامون برگزاری ...

ر راستای توسعه کمی و کیفی رشته یخ‌نوردی و در پی پیگیری و همکاری کارگروه روابط بین الملل با روسای کارگروه های جوانان و یخ‌نوردی فدراسیون جهانی کوه‌نوردی (UIAA)، ...

Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
بازیابی رمز عبور