فرهنگی

این یک عکس بظاهر ساده ست اما در همین تصویر ساده،  سه لایه  از عقب مانده گی فرهنگی  جامعه کوهنوردی ایران قابل  مشاهده  است! لایه اول ، فقدان شعور و آگاهی   ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام