قانونمند شدن برنامه ها

خلاصه گزارش جلسه عمومی باشگاه در روز دوشنبه 27 خرداد به شرح زیر: *معرفی برنامه ها توسط سرکار خانم محبوبه محمدی ارائه گردید *گزارش پیمایش برنامه مفرح خلخال ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام