قدويس

    يك تيم متشكل از ٧ نفر،اقايان عباس سعادت و عباس دهقانپور،خانم ها نجمه دوست مرضيه دوست فاطمه سودابه محمدي مريم سعادت مرجان چالمه،به هدف صعود خط الراس غربي و ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام