قصر قباد

مجری: سرکار خانم فخاری ساعت شروع جلسه: 19:00 جلسه هفتگي دوشنبه با حضور اعضا و با اجرای سرکار  خانم فخاری و اعلام عناوین جلسه آغاز گردید . در ابتدا : ١- ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام