قلات گرد

صعود به قله قلات گرد منطقه برم فیروز در تاریخ 3 شهریور 1402 / سرپرست : فرشته هوشمند

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام