تگ: قلعه موران

چهارشنبه   اول آذرماه تا یک شنبه  پنجم آذر برنامه  جنگل پیمایی و صعود به قله قلعه موران به اجرا در آمد در این برنامه 37 نفر از اعضاء طبیعت دوست حضور داشتند( 19 ...

برنامه این هفته گروه پیمایش جنگل شمال ثبت نام با فرشاد اختر کاویان قلعه میران قلعه میران یا قلعه موران یا قلعه ماران یا دژتاکی قله‌ای به ارتفاع ۲۴۳۰ است متر ...

Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
بازیابی رمز عبور