قلل ایران

 قله 4175 متری سیالان    برنامه سه و نیم روزهحرکت : پنج شنبه 6 مهرماه ساعت 14 بعدازظهربرگشت : ساعات پایانی یکشنبه 9مهرماهجهت ثبت نام و هماهنگی در تلگرام یا ...

نام و نام خانوادگی:  حاج عبدالحمید نطاق تاریخ تولد :  3 خرداد 1326 سابقه : درودگر - مبل ساز شرح زندگی و فعالیت های ورزشی :   آقای حاج عبدالحمید نطاق  یکی از ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام