قله آمادابلام

صعود سرعتی آقایان میلاد کشاورزی و آرمان شهپری  در پاییز ۲۰۱۶ به قله آمادابلام با ارتفاع ۶۸۵۶ متر در منطقه هیمالیا ،به مدت سه روز (۶۰ساعت) ثبت جهانی شد. ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام