قله آیلند پیک

      گروه کوهنوردی طبیعت دوست در ابتدای امسال با تشکیل کارگروه هیمالیانوردی به سرپرستی آقای سید رسول علمدار تیمی را متشکل از ششن نفر با انجام تمرینات مستمر و ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام