قله بیژن1

برنامه صعود به قلل حوض دال و بیژن در تاریخ 3 و 4 خرداد ماه 1403 / سرپرست : عبدالرسول عباسی

برنامه صعود به قله بیژن 1 دنا در تاریخ 12 خرداد 1402 / سرپرست : عباس سعادت

بنام خداوند هستی بخش     کوهنورد که باشی، آنچه برای دیگران سختی و مشقت است برای تو تفریح است. با سلام گزارش صعود سرعتي قله هاي حوض دال ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام