قله حوض دال دنا

صعود به قلل حوض دال و بیژن یک در تاریخ 5 آبان 1402 / سرپرست : عبدالرسول عباسی

صعود به قلل حوض دال ، قزل و بن رود در تاریخ 10 شهریور 1402 / سرپرست : عباس نوریان منش

برنامه صعود به قله حوض دال دنا در تاریخ 11 خرداد 1402 / سرپرست : عباس سعادت  

بنام خداوند هستی بخش     کوهنورد که باشی، آنچه برای دیگران سختی و مشقت است برای تو تفریح است. با سلام گزارش صعود سرعتي قله هاي حوض دال ...

چندی پیش باشگاه کوهنوردی ذوب آهن اصفهان با اینجانب ( آقای علی محمد کاوه ) تماس گرفتند وعلاقمند بودند که صعود مشترکی با باشگاه طبیعت دوست شیراز داشته باشند که ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام