قله سنبران

    بنام خداوند هستی بخش   تاریخ 21 تا 23 مهرماه 1400 اجرا شده توسط گروه کوه نوردی باشگاه طبیعت دوست سنبُران نام بلندترین قل ۀ رشته ...

برنامه صعود به قله سنبران به سرپرستی همنورد خوبمان جناب آقای مصطفی رجبی در تاریخ ۱۹ تیرماه اجرا میگردد.

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام