قله شاه نشین

پنج شنبه مورخ ۹ خرداد  ۱۸ نفر از اعضاء باشگاه طبیعت دوست به سرپرستی آقای بهروز پایداری در ساعت ۹ صبح در میدان ابوالکلام دور هم گرد آمده

تعداد  ۱۸  نفر از اعضاء باشگاه طبیعت دوست به سرپرستی آقای بهروز پایداری موفق به صعود شش قله  شامل قله کمال در استان آذربایجان شرقی به ارتفاع ۳۷۰۷ متر ، قله ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام