قله طزرجان

صعود به قله فنی طزرجان یزد در تاریخ 16 شهریور 1402 / سرپرست : صابر کشاورز / مربی : ابوذر آسیابانی  

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام