قله مورگل

تاریخ اجرا 27 الی 28 مهرماه مسیر صعود :ااز سمت گردنه مورگل سرپرست برنامه: آقای عباس سعادت موبایل: 09173170244  

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام