قله کل فرهاد

برنامه صعود به قله کل فرهاد در تاریخ 10 و 11 خرداد ماه 1403 / سرپرست : عباس نوریان منش

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام