قله کهکستان

برنامه صعود به قله کهکستان در تاریخ 6 و 7 اردیبهشت ماه 1403 / سرپرست : عباس نوریان منش

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام