قله گشتاسب

برنامه صعود به قله گشتاسب در تاریخ 15 دی ماه 1402 / سرپرست : رسول عباسی

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام