قله گلچین

اعضا تیم مطابق با برنامه ریزی انجام شده باشگاه در مورخ 13 اردیبهشت در ترمینال شیراز حاضر شده و به اتفاق 5 نفر از اعضا باشگاه راهی کرمان شده و شب را در منزل ...

برنامه صعود به قله گلچین در تاریخ 13 الی 15 اردیبهشت 1403 / سرپرست : عباس نوریان منش

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام