قله k2

پیکر سه کوهنورد مفقود شده صعود زمستانی قله K2 هم پیدا شد‌. دیروز در عملیات جستجو k2 و در حین ثابت کشی برای صعود قله هر سه پیکر خوآن پابلو، جان اسنوری و ...

این مرد اطراف یکی از بلندترین ارتفاعات گیر افتاده است. او گروه خود را در قله کوهستان Broad گم کرده.او هم اکنون در ارتفاع ۲کیلومتری سرگردان مانده است. قله کی ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام