كاشت نهال

برنامه كاشت نهال در دامنه هاي اطراف شيراز توسط جمعي از همنوردان خوبمون در روز يكشنبه تاريخ ١٤٠٠/٠١/٠١ ساعت ٣:١٥ بعدازظهر با جمع شدن در ابتداي مسير پشت مله با ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام