لوح صعود

مجری جلسه : سرکار خانم زیبا محمدی زمان جلسه :  گزارش جنگلانه توسط جناب آقای جواد عطروش برنامه ی آموزشی توسط جناب آقای مصطفی رجبی معرفی برنامه ی جنگل درفک و ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام