پناهگاه دماوند

1:  یکی دو هفته قبل از صعود به دماوند حداقل 3بار در ارتفاعات +3000 متری شب مانی داشته باشید تا بدن شما با شرایط جوی آزامایش و همینطور آماده شود. 2:یک هفته ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام