چالش

متولد اسفند ماه ۵۹ اولین فرزند خانواده نامش جواد رحیمیان از همان کودکی به ورزش روی آورد علاقه وافرش به شنا از او مربی و غریق نجاتی ساخت متبحر، در پینگ پنگ ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام