کارآموزی کوهپیمایی

.دوره کارآموزی کوهپیمایی مقدماتی درتاریخ در۲۲-۲۳-۹۶/۶/۲۴ دربخش اقایان وبانوان برگزار میگردد قابل ذکر میباشد حضور تمام عزیزانی که در گروه عضویت دارند ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام