کارگاه قرقره

یک تیم 13 نفره ساعت 17:30 دقیقه از شیراز به سمت استهبان حرکت کردند. ساعت 21:30 به منطقه سرآسیاب رسیده  شب را زیر مسیر استراحت کرده صبح فردا راس ساعت 5:30 ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام