کارگروه محیط زیست

برنامه صعود به قله برم فیروز و برنامه محیط زیستی زمین پاک در تاریخ 7 اردیبهشت ماه 1403 / سرپرستان : اصغر اکبری فرد و محمد جواد عطروش

برنامه طبیعت گردی و پاکسازی محیط زیست منطقه تنگ سرخ در تاریخ 25 اسفند ماه 1402 / سرپرست : جواد عطروش

برنامه طبیعت گردی و پاکسازی محیط زیست منطقه تنگ سرخ در تاریخ 25 اسفند ماه 1402/ سرپرست : سعید شکری

برنامه کاشت بذر الوک در دشت موک به مناسبت روز هوای پاک در تاریخ 29 دی ماه 1402 / سرپرست : جواد عطروش و آقای سرشاری

کارگروه محیط زیست باشگاه طبیعت دوست شیراز                درپی اطلاع یافتن از حضور درناها در پهنه ی طشک دریاچه ی بختگان و عدم وجود غذای کافی به دلیل خشکسالی ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام