کارگروه ها

مجری جلسه : آقای فرهاد آزادی زمان جلسه : ساعت ۱۹:۵۰ الی ۲۱:۱۰ ۱- توضیحات آقای فرهاد آزادی در مورد برنامه های آتی گروه ۲-گزارش سرکار خانم آتنا عنبری در مورد ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام