کازرون

برنامه صعود به قله دیش کازرون در تاریخ 31 فروردین 1403 / سرپرست : غلامحسین رحمانیان

برنامه پیمایش دشت ارژن به کازرون در تاریخ 23 و 24 فروردین ماه 1403 / سرپرست : علی محمد کاوه

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام