کلاه کاسکت

تمرینات کوهپیمایی دراک روزهای یک شنبه هر هفته ساعت ۱۶ با تجمع کوهنوردان باشگاه طبیعت دوست در میدان احسان ، از مجتمع احسان اغاز میشود .

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام