کل قدویس

تعداد 9 نفر از اعضاء باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز در ساعت 15 روز چهارشنبه 91/7/5در میدان قصردشت شیراز جمع شدند و در ساعت 15:30 با یک دستگاه مینی بوس به ...

برنامه این هفته کل قدویس در منطقه دنا ثبت نام تا ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه با میلاد کشاورز حرکت ساعت 5 صبح روز پنجشنبه همچنین برنامه دوم این هفته شب مانی در ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام