کمیته مسابقات و لیگ هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی

مسابقات اسکای رانینگ قهرمانی استان( انتخابی تیم منتخب فارس) در دو بخش آقایان و بانوان کمیته مسابقات و لیگ هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی فارس مطابق با تقویم ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام