کمیته

اعضا محترم گروه طبیعت دوست  لطفا جهت دریافت تقویم سه ماهه دوم  روز دوشنبه مورخ 91/7/3 به دفتر گروه مراجعه نمایید ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام