کوهنوردی با اسکی

کمیته دو کوهستان استان البرز با همکاری باشگاه کوهنوردی کاهار کرج و کمیته کوهنوردی با اسکی استان البرز در نظر دارد یک دوره مسابقه دو کوهستان ( تریل رانینگ) رادر ...

ششمین دوره مسابقات قهرمانی کشور کوه‌نوردی با اسکی، انتخابی تیم ملی  بخشنامه ها |  1397/10/18  متن خبر :  ششمین دوره مسابقات قهرمانی کشور کوه‌نوردی با اسکی، ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام