کوه رحمت

تاریخ برنامه:21 دی ماه 1397    ساعت و محل تجمع:ستاد(6:15)    فلکه ابوالکلام(6:30) به سرپرستی جناب اقای بهروز پایداری ،بصورت یک روزه اجرا خواهد شد.

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام