کوه ماکالو

 در خبرها آمده ریچارد هیدالگو کوهنورد پرویی که قصد صعود بدون اکسیژن و بدون کمک شرپای ماکالو پنجمین کوه دنیا را داشت در کمپ ۲ و ارتفاع ۶۵۰۰ متری در داخل چادر ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام