کوه نوردی

فدراسيون کوه نوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسلامی ايران برگزاری نخستین جلسه هیئت داوری ششمین جشنواره صعودهای برتر ١٣٩٨ نخستین جلسه هیئت داوری ششمین جشنواره ...

شرح وظایف :    بند 1- معرفی کتبی اعضاء همکار در کادر اجرائی کارگروه .   بند 2- برگزاری تمرینات هفتگی جهت اعضاء رده اعلام شده ، حداقل یک جلسه در ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام