کوه گل

گزارش برنامه ی پیمایش کوه گل ( شکسته ) مشخصات محل اجرای برنامه : استان فارس ، شهرستان مرودشت تاریخ اجرای برنامه : 3 آذر ماه 96 مدت زمان اجرای برنامه : یک روزه ...

مجری جلسه : آقای فرهاد آزادی ساعت جلسه : 19 تا 21 شرح جلسه: صحبت های آقای فرهاد آزادی مسئول روابط عمومی باشگاه در رابطه با برنامه های جدید باشگاه گزارش برنامه ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام