51 قله دنا

برگ زرین دیگری در باشگاه بزرگ طبیعت دوست شیراز به ثمر نشست بدین وسیله به اطلاع دوستان می رساند که دو همنورد پر تلاش و پر توان و با اخلاق باشگاه،  *جناب آقای ...

مراسم افتتاحیه صعود به 51 قله رشته کوه دنا در یک روز و یک ساعت صعود به 51 قله بالای 4000 متر رشته کوه دنا در یک روز و یک ساعت توسط اعضای باشگاه طبیعت دوست ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام