صعود به چكاد گذرگاه لاله زار به كوه شاه

✔ چكاد هاى شاخص استان كرمان
ارتفاع چكاد كوه شاه ٤٤٠٠ متر
ارتفاع چكاد لاله زار ٤٣٥١ متر
برنامه ٢/٥روزه استان كرمان
 حرکت : پنج شنبه ٦مهرماه ساعت ١٣بعدازظهر
برگشت : ٨ مهرماه شنبه شب 
مهلت نام نویسی  تا ٢مهرماه 
جهت هماهنگى با اقاى آرش اكابرى به شماره همراه ٠٩١٧٧١٢٦١٩٨ تماس حاصل فرماييد. 

profile avatar
نظر دهید

پاسخ دهید

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام