مرتبط با باشگاه

برنامه تمرین هفتگی دراک در تاریخ 20 فروردین ماه 1403 / سرپرست : علی غلامزاده

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی پارک نور در تاریخ 18 فروردین ماه 1403 / سرپرست : سعید شکری

برنامه پیمایش نیمروزه پسکوهک در تاریخ 17 فروردین ماه 1403 / سرپرست : جواد گیلر

برنامه صعود به قله بیس کمپ اورست با ارتفاع 5360 متر در تاریخ 16 فروردین 1403 / سرپرست : میلاد کشاورزی / مربی : عباس نوریان منش

برنامه تمرین سنگنوردی پارک سایه در تاریخ 16 فروردین ماه 1403 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین هفتگی باباکوهی در تاریخ 15 فروردین ماه 1403 / سرپرست : بهروز پایداری

برنامه تمرین هفتگی باباکوهی در تاریخ 14 فروردین ماه 1403/ سرپرست : احمد راجع

برنامه تمرین سنگنوردی پل دره نرگسی در تاریخ 10 فروردین 1403 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی از مسیر کوچه حق نگهدار در تاریخ 11 فروردین ماه 1403 / سرپرست : سعید شکری

برنامه پیمایش نیمروزه چشمه چنار مهارلو در تاریخ 10 فروردین ماه 1403 / سرپرست : جواد گیلر

برنامه پیمایش نیمروزه چشمه چنار و آبشار شهرک گلستان در تاریخ 9 فروردین ماه 1403 / سرپرست : سعید شکری

برنامه تمرین هفتگی باباکوهی در تاریخ 8 فروردین ماه 1403/ سرپرست : بهروز پایداری  

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام