کسب مدال طلای مسابقات دو صحرا نوردی کشور

انتشار خبر کسب ????مدال طلای???? اولین دوره مسابقات دو صحرا نوردی کشور توسط همنورد خوبمان آقای ولی آله صالحی در روزنامه خبر  ٩٧/١٠/٢٣ همچنین انتشار خبر پیمایش کویر شهداد توسط اعضای باشگاه طبیعت دوست

profile avatar
نظر دهید

پاسخ دهید

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام