گزارش صعود زمستانه قله دماوند

 صعود زمستانه قله دماوند توسط اعضاء باشگاه طبیعت دوست شیراز

روز  دوشنبه مورخ 97/12/20  تیم هفت نفره از اعضاء باشگاه  که از قبل در تمرینات و صعودهای زمستانی شرکت کرده بودند رأس ساعت 2 بعدازظهر با یک دستگاه مینی بوس از شیراز حرکت و روز بعد  ساعت 8:30 صبح به قرارگاه کوهنوردی پلور رسیدند. ساعت 10 صبح از دو راهی معدن حرکت را آغاز کردند، حجم برف امسال، با توجه به بارشهای اخیر بیشتر از سال های قبل بود ، ساعت 12:30 به مسجد صاحب الزمان رسیده و در آنجا کمی استراحت کرده و ناهار را صرف کردند ؛ سپس به سمت بارگاه سوم به راه افتادند و جهت استراحت و شب مانی توقف کردند، صبح روز 97/12/22 ساعت 5 صبح به سمت قله به راه افتادند و در ساعت 14:20 موفق به صعود قله شدند و پس از توقفی کوتاه، مسیر بازگشت را در پیش گرفته و در ساعت 17:40 به بارگاه سوم رسیدند .
اعضای شرکت کننده: آقایان : عباس سعادت( سرپرست ) ،محمد حسین نجفی،احسان فهندژ،فرداد اجتهادی،خانم ها : مرضیه دوست فاطمه،زیبا محمدی،مرجان چالمه

 

profile avatar
نظر دهید

پاسخ دهید

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام